REKORDOWY BUDŻET

INWESTYCJE GDDKiA w 2006 ROKU

Rekordowo wysoki jest budżet krakowskiego oddziału GDDKiA zaplanowany na 2006 rok: 860 mln złotych, to prawie o 60% więcej, niż wydane w roku ubiegłym ok. 500 mln złotych. Aż 65 mln złotych przeznaczono na przygotowanie nowych inwestycji – posłużą do sfinansowania wykupów gruntów, badań archeologicznych i opracowania dokumentacji projektowej.

Sieć dróg krajowych Małopolski licząca - od 1 stycznia 2006 roku - 890,5 km stanowi tylko 5% sieci dróg krajowych w Polsce, natomiast nakłady na jej modernizację są najwyższe w kraju i w 2006 roku sięgną 10% wszystkich nakładów na drogi krajowe w Polsce.

Zdecydowana większość (87%) środków na finansowanie inwestycji na małopolskich drogach krajowych pochodzi ze źródeł pozabudżetowych, głównie z Krajowego Funduszu Drogowego (36%), z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (29%), z Banku Światowego (6%), z Funduszu Spójności (14%) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2%). Jedynie 13% środków, to pieniądze pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa.

Oczywiście, należy pamiętać o tym, że wykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków zależy w dużej mierze od tego, czy wykonawcy wywiązują się z harmonogramów i czy inwestor (czyli GDDKiA) ma im za co płacić.

Rozpoczynamy w tym roku budowę autostrady A 4 na odcinku od Krakowa do Szarowa, kontynuujemy budowę ekspresowej "Zakopianki" od Myślenic do Lubnia, a niedługo również ruszy budowa obwodnicy Lubnia; kontynuujemy budowę dwóch obwodnic – Wojnicza i Wadowic oraz planujemy rozpocząć budowę obwodnicy Biecza (jeśli gmina usunie wreszcie wysypisko śmieci z korytarza drogowego). Ponadto modernizacji zostanie poddanych 136,7 km dróg, co stanowi 15,6% naszej sieci i jest ewenementem nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Ogromny będzie zakres prac mostowych: modernizacji, przebudowie lub remontowi zostanie poddanych prawie 350 obiektów, czyli 16% naszych mostów.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tylu zadań spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu, o czym już dzisiaj informujemy użytkowników dróg, przepraszając za niedogodności i prosząc o zrozumienie i cierpliwość.


BUDOWA NOWYCH DRÓG

A 4 / S 7

KRAKÓW – SZARÓW / BIEŻANÓW – CHRISTO BOTEWA

(2006 – 2008)

Zakres inwestycji obejmuje budowę: odcinka autostrady o długości 19,9 km, dróg zbiorczych, 30 obiektów mostowych, węzła autostradowego Szarów; węzła autostradowego Bieżanów, dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 2,7 km wraz z węzłem przy ul. Christo Botewa, estakady nad linią PKP oraz mostu nad Drwiną.

S 7

"ZAKOPIANKA": MYŚLENICE – LUBIEŃ z OBWODNICĄ LUBNIA

(2004 – 2008)

Zakres inwestycji obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej na odcinku 16,2 km, w tym obwodnicy Lubnia o długości 4,0 km, trzech węzłów drogowych dwupoziomowych (Stróża, Pcim, Lubień), ponad 80 obiektów mostowych, 6,5 km murów oporowych, prawie 20 km dróg dojazdowych, 5 skrzyżowań dwupoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska. Odcinek podzielono na dwa etapy: I – Myślenice – granica gmin Pcim i Lubień oraz II – granica gmin Pcim i Lubień - obwodnica Lubnia. Termin zakończenia I etapu wyznaczono na grudzień 2006 roku. Realizacja II etapu rozpocznie się wiosną 2006 roku i zakończy w 2008 roku.

DROGA KRAJOWA NR 4

OBWODNICA WOJNICZA
(2005 – 2007)

Zakres inwestycji obejmuje budowę: jednojezdniowej drogi klasy GP o długości 3,7 km przystosowanej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, 2 węzłów dwupoziomowych oraz 2 wiaduktów w ciągu ulic przecinających obwodnicę.

DROGA KRAJOWA NR 28

OBWODNICA BIECZA
(2006 – 2008)

Zakres inwestycji obejmuje budowę: jednojezdniowej drogi klasy GP o długości 5 km, 3 mostów o łącznej długości 178 m oraz 2 wiaduktów o łącznej długości 93 m. Budowę można było rozpocząć wcześniej - zadanie znalazło się w puli inwestycji, na które rząd RP zaciągnął pożyczkę w EBI - gdyby nie problem wysypiska śmieci zlokalizowanego na trasie obwodnicy, z którym musi się uporać gmina.

DROGA KRAJOWA NR 52

OBWODNICA WADOWIC III ETAP,
2. część (2005 - 2006)

Zakres inwestycji obejmuje budowę: jednojezdniowej drogi klasy GP o długości 900 m przystosowanej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś (jezdnia 7,0 m + jednostronny chodnik 1,5 m), obiektu mostowego (105 m długości) nad drogą gminną i nad rzeką Choczenką oraz skrzyżowania skanalizowanego.MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRÓG

AUTOSTRADA A 4

OBWODNICA KRAKOWA, ODCINEK BALICE – OPATKOWICE
(2006 – 2007)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku 34,2 km (17,1 km x 2 jezdnie), modernizacja 24 obiektów mostowych, w tym podniesienie nośności obiektów mostowych w ciągu autostrady do klasy obciążenia A (najwyższej), budowa kładki pieszo – rowerowej na stopniu wodnym "Kościuszko", ogrodzenie autostrady.

DROGA KRAJOWA NR 4

ISPA: TARGOWISKO – TARNÓW
(2005 – 2007)

Zakres inwestycji: wzmocnienie nawierzchni na odcinku 34,5 km pomiędzy Targowiskiem a Tarnowem, budowa dwupoziomowego węzła Lwowska na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 4 i 73 w Tarnowie wraz z dobudową 800 m drugiej jezdni, budowa mostu na Dunajcu w Zgłobicach, przebudowa ponad 60 obiektów mostowych, budowa jednojezdniowej drogi o czterech pasach ruchu na odcinku 3,7 km od mostu na Dunajcu w Zgłobicach do obwodnicy Tarnowa.

ŁAPCZYCA (2006)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku 3,1 km, remont 4 obiektów mostowych, przebudowa 5 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 2,3 km, przebudowa chodników na odcinku 3,1 km.


DROGA KRAJOWA NR 7

ZERWANA - KRAKÓW
(2006 - 2007)

Zakres prac 2006: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 7,8 km, remont 23 obiektów mostowych, przebudowa 6 skrzyżowań, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, renowacja odwodnienia o długości 15 km, przebudowa chodników na odcinku 3,5 km.

KRAKÓW – MYŚLENICE (2006 - 2007)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni jezdni lewej (kierunek Myślenice – Kraków) do 115 kN/oś na odcinku 29,9 km, przebudowa skrzyżowania "Bysinki" w Myślenicach na dwupoziomowe, budowa kładki dla pieszych w Mogilnach, przebudowa 46 obiektów mostowych, budowa mostu na potoku Włosańka we Włosaniu, przebudowa MOP-u, stabilizacja 5 osuwisk.

DROGA KRAJOWA NR 28

ZATOR
(2006)

Zakres prac 2006: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 1,1 km, renowacja odwodnienia o długości 0,3 km, przebudowa chodników na odcinku 1,4 km.

MSZANA DOLNA – GRUSZOWIEC (2006)

Zakres prac 2006: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 6,3 km, remont 27 obiektów mostowych, przebudowa 17 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 4,8 km, przebudowa chodników na odcinku 4,4 km.

DROGA KRAJOWA NR 44

ZATOR
(2006)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 1,0 km, remont 2 obiektów mostowych, przebudowa 6 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 0,4 km, przebudowa chodników na odcinku 1,1 km.

OŚWIĘCIM (2006)

Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 na rondo.

DROGA KRAJOWA NR 47

RDZAWKA – NOWY TARG
(2006)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 9,6 km, remont 9 obiektów mostowych, przebudowa 9 skrzyżowań, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, renowacja odwodnienia o długości 9,0 km, przebudowa chodników na odcinku 2,0 km.

DROGA KRAJOWA NR 49

BIAŁKA TATRZAŃSKA – BUKOWINA TATRZAŃSKA
(2006)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 2,7 km, remont 9 obiektów mostowych, przebudowa 4 skrzyżowań, budowa ronda, renowacja odwodnienia o długości 5,0 km, przebudowa chodników na odcinku 2,6 km.

DROGA KRAJOWA NR 73

DĄBROWA TARNOWSKA
(2006)

Zakres prac: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 2,3 km, remont 3 obiektów mostowych, przebudowa 6 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 3,0 km, przebudowa chodników na odcinku 2,0 km.

DROGA KRAJOWA NR 79

ZABIERZÓW – TRZEBINIA
(2006 - 2007)

Zakres prac 2006: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś na odcinku 9,3 km, remont 19 obiektów mostowych, przebudowa 8 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 16,0 km, przebudowa chodników na odcinku 2,3 km.

DROGA KRAJOWA NR 94

OLKUSZ – JERZMANOWICE
(2006 – 2007)

Zakres prac 2006: wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku 5,0 km, remont 4 obiektów mostowych, przebudowa 3 skrzyżowań, renowacja odwodnienia o długości 6,2 km, przebudowa chodników na odcinku 2,2 km.


żródło:GDDKiA Kraków