1. SYSTEM TECHBUD

  2.1. Trocinobeton

  Wyroby z trocinobetonu są znane od wielu lat. Na dużą skalę stosowane są w krajach zachodnich.
  Trocinobeton wytwarza się z trocin drzew iglastych - bez zanieczyszczeń, zmineralizowanych przez użycie dobranego, odpowiedniego mineralizatora, zabezpieczającego przed butwieniem.
  Do mieszanki dodaje się cement, który jest głównym spoiwem. Proces produkcji odbywa się ściśle wg recept i zaprogramowanej technologii.
  Ściany wznoszone z trocinobetonowych elementów CS-24 charakteryzują się:

 • znaczną odpornością cieplną, współczynnik "K" wynosi od 0,25 do 0,35 W/m2K (patrz tab. 1)

 • "czystością" ekologiczną, gdyż są wznoszone ze "zdrowych" materiałów: trocin i cementu,

 • są wytrzymałe, lekkie i trwałe (ciężar objętościowy trocinobetonu odmiany 600 wynosi 600-700 kg/m3 przy wytrzymałości na ściskanie min. 1 MPa a ciężar objętościowy trocinobetonu odmiany 1200 wynosi 1000-1300 kg/m3 przy wytrzymałości na ściskanie min. 5 MPa).

 • prostotą w budowaniu każdego zaprojektowanego domu.

2.2. Program produkcji SYSTEMU TECHBUD

Podstawowym elementem jest pustak CS-24 (rys.1), którego szerokość (40 cm) jest zarazem grubością ściany. Pustak CS-24 posiada trzy otwory konstrukcyjne, które mogą być zalewane betonem w/g projektu.
W budynkach wielokondygnacyjnych otwory są zbrojone i zalewane. Dodatkowo posiada dwie komory, które dla polepszenia wsp. "K" są wypełniane materiałem izolacyjnym np. wełną mineralną, ekofibrem, lub innym materiałem izolacyjnym, którego lambda.gif (65 bytes)<= 0,1 W/mK.
Pełny program produkcji obejmuje 27 pozycji pustaków o różnych kształtach i wymiarach.

Rys. 1. Pustak trocinobetonowy CS-24.

Pustak CS-24 ma 24 jednostek ceramicznych, to znaczy, że zastępuje 24 cegły przy ciężarze ok 19 kg.

2.3. Wykaz elementów

Wykaz i oznaczenia pustaków trocinobetonowych SYSTEMU TECHBUD.

1.    CS-24    pustak podstawowy przeznaczony na ściany zewnętrzne
2. CS-24-1-20 pustak przeznaczony na ściany konstrukcyjne wewnętrzne
o szer. 20 cm
3. CS-24-1-30 pustak przeznaczony na ściany konstrukcyjne wewnętrzne
o szer. 30 cm
4. CS-24-2 pustak przeznaczony na ściany działowe
5. CS-24-3-10 pustak węgarek gł. 10 cm
6. CS-24-3-20 pustak węgarek gł. 20 cm
7. CS-24-3-30 pustak węgarek gł. 30 cm
8. CS-24-3-40 pustak węgarek gł. 40 cm
9. CS-24-3-40/d pustak węgarek gł. 40 cm - dwustronny
10. CS-24-4-15 pustak nadprożowy o wys. 15 cm
11. CS-24-4-20 pustak nadprożowy o wys. 20 cm
12. CS-24-4-30 pustak nadprożowy o wys. 30 cm
13. CS-24-4-20/30 pustak nadprożowy o wys. 30/20 cm
14. CS-24-5-20/20 pustak uzupełniający
15. CS-24-5-30/30 pustak uzupełniający
16. CS-24-5-20/40 pustak uzupełniający
17. CS-24-5-30/40 pustak uzupełniający
18. CS-24-5-40/40 pustak uzupełniający
19. CS-24-5-1/2-40/40 pustak uzupełniający
20. CS-24-5-40/45 pustak uzupełniający
21. CS-24-6-S pustak szalunkowy ścienny
22. CS-24-6-S/40 pustak szalunkowy ścienny
23. CS-24-6-N pustak szalunkowy narożny
24. CS-24-7-1 pustak szczelinowy
25. CS-24-7-2 pustak szczelinowy
26. CS-24-7-3 pustak szczelinowy
27. CS-24-7-4 pustak szczelinowy
28. CS-24-1-20/30 pustak przeznaczony na ściany konstrukcyjne wewnętrzne
29. CS-24-2-30 pustak przeznaczony na ściany działowe
30. CS-24-6-S/50 pustak uzupełniający
 
KB-20 kształtka betonowa pod belki stropowe

 

Rys. 2. Pustaki na ściany zewnętrzne.

 

Rys. 3. Pustaki na ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe.

 

Rys. 4. Pustaki uzupełniające (węgarki).

Zestawienie pozostałych pustaków z SYSTEMU TECHBUD /poza podstawowymi/ przedstawiono na rys. 5 i 6.

Rys. 5. Pozostałe pustaki SYSTEMU TECHBUD
/poza podstawowymi/.

 

ksztaltki nadprozowe
Rys. 6. Kształtki nadprożowe.