pustaki szalunkowe
 
Porównanie kosztów metra kwadratowego ścian fundamentowych:

Określenie ściany fundamentowej jedn.miary koszt całkowity w tym koszty materiałów w tym koszty robocizny
Ściana z pustaków szalunkowych TECHBUD CS-10-U
m2
96,60 zł
73,80 zł
22,80 zł
Ściana z betonu klasy B 15 gr.20 cm w deskowaniu tradycyjnym
m2
133,90 zł
49,50 zł
84,40 zł
Ściana gr. 25 cm z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie kl.7
m2
103,10 zł
56,40 zł
46,70 zł
Ściana z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowej kl.7 gr.25 cm
m2
137,20 zł
89,90 zł
47,30 zł