aktualności


Włókna polipropylenowe FIBERMESH - w służbie akustyki.

Włókna FIBERMESH mogą być stosowane jako zamiennik tradycyjnego zbrojenia przeciwskurczowego siatkami stalowymi.

1. Produkt: FIBERMESH - włókna polipropylenowe o długościach: 3;6;12;19 mm, zapobiegające plastycznemu pękaniu skurczowemu i siatkowemu spękaniu powierzchniowemu betonu.
 
2. Atesty: Włókna FIBERMESH posiadają:
 
   - atest PZH nr B-325/95
   - aprobaty techniczne: ITB nr AT-15-3570/99 , IBDiM nr AT/97-03-0272
 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Nazwa produktu: FIBERMESH
 
2. Opis produktu:
 
FIBERMESH to najnowszy produkt amerykańskiej technologii. Są to elementarne włókna polipropylenowe do stosowania w mieszankach betonowych w celu redukcji występowania plastycznego pękania skurczowego i spękania powierzchniowego oraz polepszenia własności betonu. Mogą być stosowane jako zamiennik tradycyjnego zbrojenia przeciwskurczowego siatkami stalowymi. Są produkowane w ciągłym procesie wytłaczania żywicy homopolimeru polipropylenowego. Włókna są specjalnie powlekane w celu zwiększania zwilżalności i łatwości dyspergowania w zaprawie cementowej oraz wzrostu powierzchni kontaktu o siły wiązania pomiędzy włóknami a utwardzoną masą betonową.
 
3. Zalety betonów zbrojonych włóknami FIBERMESH:
 
   - eliminacja rys skurczowych,
     - duża odporność na pękanie przy zginaniu,
       - wielokrotnie zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne,
         - zwiększona odporność na obciążenia zmęczeniowe,
           - podwyższona odporność na ścieranie,
             - mniejsza nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność,
               - odporność na wysokie temperatury i skokowe ich zmiany,
                 - wielokrotnie zwiększona odporność na przemarzanie,
                   - zwiększona odporność na alkalia i korozję,
                     - łatwość i bezpieczeństwo użycia,
                       - nie wymagają otuliny zbrojenia,
 
Wady tradycyjnego zbrojenia siatkami stalowymi, których nie posiada włókno FIBERMESH:
   - różna rozszerzalność termiczna stali i betonu,
   - wpływ karbonizacji prowadzącej do korodowania włókien stalowych,
   - przewodność elektryczna zwiększająca procesy korozji elektrochemicznej betonu,
   - większa pracochłonność robót.
 
4. Zakres stosowania:
 
Włókna polipropylenowe FIBERMESH są przeznaczone do zapobiegania plastycznemu pękaniu skurczowemu i siatkowemu spękaniu powierzchni betonu. Mogą być stosowane we wszystkich sytuacjach , a zwłaszcza jako:
 
   - dodatek w mokrym torkretowaniu,
   - dodatek do betonów narażonych na uderzenia,
   - zamiennik spawanych siatek stalowych w posadzkach,
   - dodatek do wylewek stropowych,
   - dodatek do betonów przy wylewaniu ścian monolitycznych i posadzek,
   - dodatek do tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 
Betony zbrojone włóknami polipropylenowymi FIBERMESH nadają się do wykonywania i remontów:
 
   - posadzek przemysłowych i placów fabrycznych,
   - nawierzchni silnie obciążonych odcinków dróg i autostrad,
   - nawierzchni ramp kontenerowych,
   - nawierzchni lotnisk,
   - budowli wodnych, np. jazów, przelewów itp.
   - budowli morskich, np. falochronów, nadbrzeży itp.
   - prefabrykatów, np. kręgów, płyt, ścian oporowych, elementów obudowy tuneli.
 
5.Właściwości betonów z dodatkiem włókien FIBERMESH:
 
- W stanie plastycznym
     - plastyczne pękanie skurczowe: redukcja o 83 - 95 %
     - odsączanie: redukcja wsp. odsączania o 35 - 45 %
     - skurcz: redukcja osiadania plast. o 27 - 32 %
 
- W stanie utwardzonym
     - udarność: wzrost o 47 - 55 %
     - twardość: wzrost o 3 - 8 %
     - odporność na ścieranie: wzrost o 15 - 52 %
     - mrozoodporność (50 cykli): wzrost o 82 - 90 %
     - przepuszczalność powierzchniowa: redukcja o 33 - 79 %