ekrany
 
 
 1. Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy TECHBUD CS-24-1-30

  1.1. Charakterystyka techniczna pustaków

  Rys. 1. Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy CS-24-1-30.

   

  Charakterystyka techniczna    CS-24-1-30    1/2 pustaka
  wymiary gabarytowe 60 x 30 x 19 cm 30 x 30 x 19 cm
  masa pustaka 23 kg
  gęstość objętościowa trocinobetonu min. 1000 kg/m3
  wytrzymałość na ściskanie min. 5 MPa
  mrozoodporność pełna

   

 2. 1.2. Charakterystyka akustyczna

  Zastosowanie:
  Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy TECHBUD CS-24-1-30 stanowi element do budowy dźwiękochłonnych ekranów akustycznych.

  Własności akustyczne:
  Izolacyjność przeciwdźwiękowa ekranu wykonanego z pustaków CS-24-1-30 wypełnionych betonem,na podstawie badań ITB nr 4010/NA-716/95 wynosi:

  Rwśr = 55 dB

  Charakterystyka pogłosowego współczynnika dźwięku alfa.gif (71 bytes)dla elementów wykonanych z trocinobetonu wynosi:

  alfa.gif (71 bytes)   0,10   0,16   0,40   0,50   0,60   0,55   0,40   0,38

  Hz 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

   

  UWAGA:    Powierzchnie pustaków z trocinobetonu mają bardzo dobrą przyczepność, co gwarantuje skuteczne pokrywanie tej powierzchni różnymi farbami i lakierami (np. przez natrysk) lub innymi materiałami wykończeniowymi. Malowanie ekranów następuje po zamontowaniu na gotowo wg projektu kolorystycznego (plastycznego).

   

  Pustaki CS-24-1-30 posiadają:    Aprobata Techniczna ITB - nr 1100/94,
  Atest Higieniczny PZH nr B-741/95,
  Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa nr B-8/C-271/95,
  Badania Akustyczne ITB nr 4010/NA - 716/95.

   

 
 1. Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy TECHBUD CS-24-1-30-T

  2.1. Charakterystyka ogólna
  2.2. Charakterystyka akustyczna

 1. Dźwiękochłonna płyta trocinobetonowa TECHBUD CS-50-OT

3.1. Charakterystyka techniczna
3.2. Charakterystyka akustyczna

 1. Dźwiękochłonna płyta trocinobetonowa TECHBUD CS-100-OT

  4.1. Charakterystyka techniczna
  4.2. Charakterystyka akustyczna

 2. Ekran akustyczny TYP I

  5.1. Charakterystyka ogólna
  5.2. Charakterystyka akustyczna

 3. Ekran akustyczny TYP II

6.1. Charakterystyka ogólna
6.2. Charakterystyka akustyczna

 1. Ekran akustyczny TYP III

  7.1. Charakterystyka ogólna
  7.2. Charakterystyka akustyczna

 2. Ekran akustyczny TYP IV

  8.1. Charakterystyka ogólna
  8.2. Charakterystyka akustyczna

 3. Ekran akustyczny TYP V

  9.1. Charakterystyka ogólna
  9.2. Charakterystyka akustyczna

 4. Ekran akustyczny TYP VI

  10.1. Charakterystyka ogólna
  10.2. Charakterystyka akustyczna
  10.3. Montaż
  10.4. Zalety