P.B. TECHBUD produkuje dźwiękochłonne elementy trocinobetonowe służące do wykonania EKRANÓW AKUSTYCZNYCH.


ekran I ekran I ekran I ekran V
Ekrany akustyczne z dźwiękochłonnych elementów trocinobetonowych posiadają:
- APROBATA TECHNICZNA IBDiM AT/2008-03-0477/1
- Badania izolacyjności akustycznej Ekranów
- Badania efektywności ekranowania Ekranów
- Badania pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku
- Badania odporności ogniowej
- Badania mrozoodporności na 150 cykli (F 150)
- PRAWO OCHRONNE - Dźwiękochłonna płyta trocinobetonowa CS-100-OT Nr W-112087 Urzędu Patentowego RP
- PRAWO OCHRONNE - Dźwiękochłonna płyta trocinobetonowa CS-50-OT Nr 58436 Urzędu Patentowego RP
- PRAWO OCHRONNE - Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy CS-24-1-30-T Nr 5827 Urzędu Patentowego RP
- Zastrzeżenie Prawa Ochronnego - Dźwiękochłonny pustak trocinobetonowy CS-24-1-30 Nr W-111042 w Urzędzie Patentowym RP
- Zastrzeżenie Prawa Ochronnego - Dźwiękochłonna płyta trocinobetonowa CS-100-OT Nr W-112087 w Urzędzie Patentowym RP
ekran I ekran IV ekran I ekran I