Nowe Budowy:

Listopad 2010
Obwodnica Ropczyc ( w końcu !) oddana do ruchu.
ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne
ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne
ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne
ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne ekrany dźwiękochłonne

Ze sporym opóźnieniem spowodowanym m.in dwoma powodziami w 2009 i 2010 roku oddano do użytku obwodnicę miasta Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr DK 4 na Podkarpaciu.W ramach tego zadania wybudowano również ponad 15 000 m2 ekranów pochłaniajaco-rozpraszających TECHBUD typ I jak również transparentnych ekranów odbijających.
Zamawiającym była GDDKiA oddział w Rzeszowie Generalnym wykonawcą inwestycji był DROGBUD . Wykonawcą robót przy ekranach akustycznych był JARPOL S.A.

Czerwiec 2010
Ekrany akustyczne na obwodnicy Tarnowa.
ekrany-dźwiękochłonne ekrany-akustyczne ekrany-dźwiękochłonne
ekrany_akustyczne ekrany_akustyczne ekrany_akustyczne
ekrany_akustyczne ekrany_akustyczne ekrany_akustyczne

Oddano do użytku dodatkowe ekrany akustyczne chroniące mieszkańców przy obwodnicy Tarnowa.Inwestorem był Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Geologiczno-Budowlane GEOBUD.Zastosowano ekran pochłaniająco-rozpraszający TECHBUD typ I

Marzec 2010
Budowa ekranów akustycznych na obwodnicy miasta Ropczyc w ciągu DK 4.
ekrany dźwiękochłonne

Od lutego bieżącego roku trwa montaż ekranów akustycznych przy budowanej obwodnicy miasta Ropczyc w ciągu DK 4 na Podkarpaciu. Ogółem wybudowanych zostanie ponad 15 000 m2 ekranów pochłaniajaco-rozpraszających TECHBUD typ I jak również transparentnych ekranów odbijających.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest DROGBUD . Wykonawcą robót przy ekranach akustycznych jest JARPOL S.A.

Listopad 2009
Oddanie ekranów akustycznych na odcinku autostrady A1 - Sośnica ( Gliwice ) - Bełk.
ekrany dźwiękochłonne ekrany akustyczne ekrany dźwiękochłonne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

Oddano do użytku ponad 40 000 m2 pochłaniajaco-rozpraszających ekranów akustycznych TECHBUD typ I na odcinku autostrady A1 między Sośnicą a Bełkiem. Wykonawcą ekranów była firma EUROTERM. Elementy żelbetowe dostarczyło katowickie GESTO. Generalnym wykonawcą inwestycji jest
J & P AVAX. Zapraszamy do galerii zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

Lipiec 2009
Miejskie ekrany akustyczne w centrum Mielca.
ekrany dźwiękochłonne ekrany akustyczne ekrany dźwiękochłonne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

W samym centrum Mielca przy ulicy Staszica powstały ekrany akustyczne będące kompilacją ekranów pochłaniająco-rozpraszających TECHBUD typ I i paneli przezroczystych ,które dostarczyła firma Alfabond Kohlhauer. Wykonawcą robót jest firma DOM-EKO z Mielca.

Marzec 2009
Początek budowy ekanów akustycznych na A1 Sośnica - Bełk.

Rozpoczęto budowę ekranów akustycznych na budowanym odcinku autostrady A1 Sośnica ( Gliwice ) Bełk. Zaprojektowane ekrany mają długość ponad 9 kilometrów i wysokość od 3,5 do 5,0 metrów. Na długości 4 kilometrów ekrany będą zwieńczone dyfraktorem. Kolorystyka ekranów pochłaniająco-rozpraszających TECHBUD typ I utrzymana będzie w odcieniach brązów i beży. Jako pierwsze powstają ekrany zlokalizowane w okolicach Dębieńska. Wykonawcą ekranów jest firma EUROTERM. Elementy żelbetowe dostarcza katowickie GESTO. Generalny wykonawca inwestycji
J & P AVAX planuje zakończenie wszystkich prac związanych z ochroną środowiska na październik br.

Styczeń 2009
Autostrada A1 - ekrany na odcinku Sośnica - Bełk

Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk jest pierwszym etapem (tzw. etapem północnym) budowy autostrady A1 na odcinku Sośnica (Gliwice) - granica Państwa w Gorzyczkach. Projekt budowy autostrady A1 w korytarzu VI B sieci TINA (Transport Infastructure Needs Assessment), na odcinku Sośnica - Gorzyczki o długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle "Sośnica" w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej na przejściu granicznym z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie oraz z krajami Europy wschodniej na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Autostrada A4 mieści się w transeuropejskim korytarzu TINA nr III. W skali Polski to połączenie autostrady A1 z A4 ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.


Budowa tego odcinka autostrady doprowadzi do nawiązania współpracy między regionami i wzrostu jej znaczenia w procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność gospodarczą i społeczną. Projekt Sośnica (Gliwice) - granica Państwa w Gorzyczkach składa się z 3-ch etapów, które odpowiadają odpowiednio trzem odrębnym decyzjom lokalizacyjnym wydanym przez Wojewodę śląskiego. Są to następujące części:
Sośnica (Gliwice) - węzeł "Bełk" - etap północny dł. 15.4 km węzeł "Bełk" - Świerklany - etap środkowy dł. 14.1 km Świerklany - granica Państwa w Gorzyczkach - etap południowy dł. 18.3 km

Etap północny obejmuje budowę nowej autostrady na odcinku Sośnica (Gliwice) - węzeł "Bełk" o trzech pasach ruchu w obu kierunkach (długości 15,4 km) z elementami zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej oraz z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach słabonośnych, budowę 3 nowych węzłów typu "trąbka", budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania i monitoringu, budowę placu poboru opłat oraz 3 Stacji Poboru Opłat na węzłach, przebudowę dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady, budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).

Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/003
Koszt całkowity projektu: 242 718 000 €
Koszty kwalifikowane: 233 498 150 €
Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych (193 803 465 €)
Przewidywane lata realizacji projektu: 2004 - 2009 (w tym realizacja robót 2007-2009)
Data końcowa (koniec wydatków kwalifikowanych): 31.12.2009
Generalnym wykonawcą inwestycji jest grecka firma J & P AVAX.Wykonawcą ekranów akustycznych TECHBUD typ I w ilości ponad 35000 metrów kwadratowych będzie firma Euroterm.
Listopad 2008
Ciszej na trasie kolejowej E30

Na odcinku trasy kolejowej przechodzącej prze Oławę powstał liczący prawie kilometr ekran akustyczny chroniący przed hałasem pobliskie osiedle mieszkaniowe.
Zastosowano ekrany pochłaniające TECHBUD typ I o zróżnicowanej wysokości. Generalnym wykonawcą inwestycji w ramach modernizacji E 30 jest firma PRK Wrocław. Prace związane z budową ekranów wykonuje firma Euroterm z Jaworzna.

Wrzesień 2008
Stacja kolejowa w Oławie - kolejny etap modernizacji trasy E30
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

W bezpośredniej bliskości stacji kolejowej OŁAWA powstały ekrany akustyczne TECHBUD typ I Jest to kolejny etap modernizacji trasy kolejowej E30. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma PRK Wrocław.

Sierpień 2008
Zielone ekrany na stacji kolejowej w Opolu Zachodnim.
ekrany akustyczne

W trakcie końcowych prac znajduje się ekran akustyczny TECHBUD typ I zlokalizowany przy stacji kolejowej Opole Zachodnie w ciągu modernizowanej trasy kolejowej Opole - Wrocław. Wypełnienie ekranów odbijajacych (transparentnych)dostarczyła firma Alfabond Kohlhauer. Wykonawcą inwestycji była firma Euroterm

Lipiec 2008
Ekrany na obwodnicy miasta Piaski w ciągu DK 17.

Zakończono budowę ekranów akustycznych przy obwodnicy miasta Piaski w ciągu DK 17.Na odcinku stanowiącym obwodnicę miasta droga ta otrzymała status Drogi Ekspresowej ( S 17 ).Zastosowano ekran TECHBUD typ I oraz ekrany odbijające - przezroczyste ,które dostarczyła firma Alfabond Kohlhauer. Wykonawcą ekranów była firma EMTE Polska. Generalnym wykonawcą inwestycji był STRABAG.

Maj 2008
Ekran przy trasie kolejowej gotowy.
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

Zakończył się montaż ekranów akustycznych TECHBUD typ I przy modernizowanej trasie kolejowej Łódź - Warszawa. Generalnym wykonawcą inwestycji była Firma GROTZ POLSKA z Częstochowy

marzec 2008
Ekrany pochłaniająco-odbijające w Zabrzu.
ekrany akustyczne

Na wiadukcie przebiegającym nad autostradą A4 w Zabrzu powstał pochłaniająco - rozpraszający ekran akustyczny TECHBUD typ I połączony z odbijającym - transparentnym. Wykonawcą robót była firma UTDM Jan Opitek

Styczeń 2008
Obwodnica miasta Piaski

Na obwodnicy miasta Piaski w województwie lubelskim powstaną ekrany akustyczne TECHBUD typ I .Generalnym wykonawcą inwestycji jest Firma STRABAG

Grudzień 2007
Ekran przy osiedlu domów jednorodzinnych w Magdalence pod Warszawą.

Na nowo budowanym osiedlu domów jednorodzinnych w Magdalence pod Warszawą powstanie ekran akustyczny TECHBUD typ I

Wrzesień 2007
Ekran przy trasie kolejowej Łódź - Warszawa.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy budowie ekranów akustycznych w okolicach Koluszek przy modernizowanej trasie kolejowej Łódź - Warszawa. Ogółem wybudowanych zostanie ponad 20000 m2 ekranu TECHBUD typ I Wykonawcą inwestycji jest Firma GROTZ POLSKA z Częstochowy.

Lipiec 2007
Otwarcie obwodnicy miasta Wojnicza
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny panel akustyczny panel dźwiękochłonny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

W poniedziałek 9 lipca 2007 roku oddano do ruchu obwodnicę Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów. Gościem Honorowym uroczystości był Pan Jerzy Polaczek Minister Transportu, który w towarzystwie Wojewody Małopolskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, małopolskich parlamentarzystów oraz samorządowców dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , a wykonawcą konsorcjum utworzone przez Mota - Engil Engenharia e Construçao SA z Porto . oraz Mota - Engil Polska SA z Krakowa. Wartość kontraktu wynosiła 68,1 mln złotych brutto. Inwestycja była współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ok. 55 mln złotych. Koszt całego przedsięwzięcia, tzn. prac budowlano - montażowych wraz z wykupami nieruchomości, dokumentacją, pracami archeologicznymi i nadzorem to 72,7 mln zł brutto. Nowo wybudowana obwodnica Wojnicza to droga jednojezdniowa klasy GP (główna przyspieszona) o długości 3.750 m. Szerokość całkowita nawierzchni wynosi 11.0 m: jezdnia o szer. 7.0 m oraz pobocza utwardzone o szer. 2 x 2.0 m. Nośność nawierzchni jest zgodna z obowiązującą w głównych europejskich korytarzach transportowych i wynosi 115 kN/oś. Na trasie obwodnicy znajdują się dwa węzły drogowe na włączeniach obwodnicy do istniejącej "czwórki": od strony Krakowa na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą do terenów przemysłowych, a od strony Tarnowa na skrzyżowaniu ze wschodnią obwodnicą Wojnicza na końcu odcinka. Na powyższej inwestycji zastosowano ekrany pochłaniające TECHBUD typ I . Montaż ekranów wykonały firmy : FORECO i RE-BAU . Projekt całej inwestycji jest dziełem krakowskiego TRANSPROJEKTU

Maj 2007
Ekran na Śląsku przy Drodze Krajowej nr 86
ekran akustyczny ekran akustyczny ekrany akustyczne ekrany akustyczne

Na drodze krajowej nr 86 w obrębie Katowic i Sosnowca oddany został do użytku ekran akustyczny TECHBUD typ IV. Inwestorem jest GDDKiA w Katowicach. Wykonawcą była firma Pana Jana Opitka. Projekt powstał we wrocławskiej firmie LONGAR

Kwiecień 2007
Nowa ulica w Krakowie.

Bardzo istotna dla komunkacji w naszym mieście jest właśnie oddana do użytku nowa ulica Jancarza. Krakowski ENERGOPOL kończy przy niej montaż ekranów akustycznych TECHBUD typ I

Styczeń - Marzec 2007
Ekrany jak grzyby po deszczu !

Początek roku to niezwykła ilość stosunkowo nie dużych ekranów akustycznych wykonywanych w bardzo krótkim czasie niwelujących hałas głównie przemysłowy. I tak nasze ekrany znalazły zastosowanie w browarze CARLSBERG w Okocimiu ,w supermarkecie Lidl na Śląsku,przy stacji benzynowej NESTE w Krakowie. A także w nowo powstałym centrum RYBNIK PLAZA wybudownym przez STRABAG. Ekran typ IV został wykorzystany przy budowie ekluzywnego kompleksu mieszkaniowego "Osiedle Mozarta" którego inwestorem jest Spółka Mieszkaniowa SALWATOR. Wykonawcą większości realizacji był EUROTERM z Jaworzna. Na zdjęciach ekran akustyczny przy stacji benzynowej NESTE w Krakowie wybudowanej przez firmę TECHMONT z Dąbrowy Górniczej.

Grudzień 2006
Dodatkowa ochrona na Węźle Opatkowickim

Dobudowano dodatkowe ekrany akustyczne przy Węźle Opatkowickim ,jest to konstrukcja mieszana wykorzystująca elementy przeźroczystego paraglasu i płyt dźwiękochłonnych CS-100-OT.Wykonawcą inwestycji jest PBI ENERGOPOL

Listopad 2006
Kolejna stacja benzynowa z ekranem Techbud

Przy nowo wybudowanej stacji benzynowej NESTE przy rondzie Czyżyńskim w Krakowie powstał ekran akustyczny TECHBUD typ I .Wykonawcą inwestycji jest firma TECHMONT

Październik 2006
Ekran na Śląsku przy DK86

Na drodze krajowej nr 86 w obrębie Katowic i Sosnowca powstaje ekran akustyczny TECHBUD typ IV. Inwestorem jest GDDKiA w Katowicach. Wykonawcą jest firma Pana Jana Opitka. Projekt powstał we wrocławskiej firmie LONGAR

Wrzesień 2006
Obwodnica Wadowic - wielkie otwarcie


28 września 2006 roku to data historyczna, gdyż wieńcząca 12-letni okres budowy inwestycji. Całkowita długość obwodnicy Wadowic wynosi 4 km, a jej budowa kosztowała prawie 34 miliony zł. Łącznie na budowę obwodnicy Wadowic krakowski oddział GDDKiA wyłożył prawie 22 miliony złotych, czyli 65% środków na realizację inwestycji pochodziło z budżetu państwa.Realizację przedsięwzięcia rozpoczęły władze miasta, które własnym nakładem środków sfinansowały pierwszy etap inwestycji; w drugim etapie uczestniczyła finansowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast trzeci etap został w całości sfinansowany przez GDDKiA.W latach 2005 - 2006 wykonano etap III - część II, długości 930 mb od ul. Batorego w Wadowicach do ul. Kościuszki w Choczni. Zakres prac obejmował m.in:
- ekrany akustyczne TECHBUD typ I na dł. 590 mb. Wykonawcą było PBI ENERGOPOL z Krakowa.

Sierpień 2006
S1 Bielsko-Biała - Cieszyn
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne
ekrany akustyczne ekrany akustyczne ekrany akustyczne

Gotowych jest blisko 50% ekranów akustycznych na trasie szybkiego ruchu S1 na odcinku Bielsko -Biała -Cieszyn.W ekranie TECHBUD typ I zastosowano dwa rodzaje płyt dźwiękochłonnych :TECHBUD CS-100-OT i TECHBUD CS-50-OT Generalnym wykonawcą odcinka z techbudowskimi ekranami jest BUDIMEX - DROMEX Ekrany wykonuje firma AKG.

Lipiec 2006
Autostrada A2 dłuższa o 103 kilometry.
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny
ekran akustyczny ekran akustyczny ekran akustyczny

26 lipca nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnego odcinka autostrady A2 Konin - Stryków. Rezultat prac to długi na 103 kilometry odcinek na ,którym znalazło się 105 mostów,8 węzłów komunikacyjnych i 33 kilometry ekranów akustycznych. Zbudowano go w 22 miesiące ,przy budowie pracowało ponad 3 tysiące ludzi. Polska autostrada A2 jest częścią Pan-europejskiego korytarza Nr II , jest również częścią europejskiej trasy E30 relacji Hanower - Moskwa. Na pierwszym odcinku Konin - Koło zastosowano ekran TECHBUD typ I z płytami dźwiękochłonnymi TECHBUD CS-100-OT i TECHBUD CS-50-OT. Generalnym wykonawcą odcinka Konin - Koło było konsorcjum firm :STRABAG i MOTA ENGIL. Ekrany akustyczne wykonała firma FORECO . Projekt tego odcinka autostrady wykonał TRANSPROJEKT.

Lipiec 2006
Północna obwodnica Rzeszowa - ul.Nowoprojektowana :gotowa
W Rzeszowie przy nowo budowanej północnej obwodnicy miasta powstały ekrany akustyczne TECHBUD typ I Inwestorem jest Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Generalnym wykonawcą robót jest SKANSKA. Wykonawcą ekranów jest krakowska firma AKG.

ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny
ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny
ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny
ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny ekran dźwiękochłonny
Lipiec 2006
Zielone !

Na początku lata ekrany akustyczne obsadzone roślinnością pnącą prezentują się w pełnej okazałości. Dzięki swojej przyczepności elementy dźwiękochłonne TECHBUD bardzo szybko pokrywają się tymi roślinami. Coraz więcej ekranów akustycznych ma w założeniach projektu plastycznego obsadzenie roślinnością pnącą. Najczęściej stosowanym jest winobluszcz pięciolistkowy ( Parthenocissus quinquefolia ) oraz winobluszcz trójklapowy ( Parthenocissus tricuspidata ) Na szczególną uwagę zasługują pnącza zimozielone (bluszcz pospolity, wiciokrzew zaostrzony i trzmielina 'Coloratus') , które zachowują zielone liście przez okrągły rok , mając jednak większe wymagania dotyczące gleby , temperatury i nasłonecznienia. Więcej informacji na www.pnacza.pl

Lipiec 2006
Wyciszamy RMF FM !

Na terenie nowej jeszcze nie otwartej siedziby radia RMF FM przy autostradzie A4 w Nieporazie pod Krakowem powstają ekrany akustyczne TECHBUD typ IV. Wykonawcą inwestycji jest ALBUD.

Czerwiec 2006
Cicho i oryginalnie na S-1
ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy
ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy
ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy
ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy
ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy ekran dźwiękochłonno-odbijajacy

Prezentujemy ekrany akustyczne według projektu autorstwa wrocławskiej firmy LONGAR wybudowane na drodze ekspresowej S-1 w Czechowicach - Dziedzicach .Połączenie elementów pochłaniających TECHBUD CS-100-OT i szkła akrylowego prezentuje się bardzo oryginalnie.Niebawem rozpocznie się przetarg na budowę dalszej części tej inwestycji.

Czerwiec 2006
Obwodnica Wadowic - część III i ostatnia

W III etapie budowy obwodnicy Wadowic powstanie 1,8 km jednojezdniowej drogi klasy GP (główna przyspieszona). Jezdnia będzie szeroka na 7 m, a wzdłuż niej, oddzielony 5-metrowym pasem zieleni, zostanie zbudowany chodnik o szerokości 1,5 m. W ciągu obwodnicy zostanie zbudowany obiekt mostowy nad drogą gminna i rzeką Choczenką o długości 105 m. Na skrzyżowaniu obejścia z ulicą Batorego powstanie rondo, a na włączeniu do drogi nr 52 w Choczni skrzyżowanie skanalizowane. Zobacz mapę inwestycji W ramach tej budowy powstają ekrany akustyczne TECHBUD typ I. Generalnym wykonawcą obwodnicy jest ENERGOPOL

Czerwiec 2006
Ciche sąsiedztwo w centrum miasta

W ścisłym centrum Krakowa przy ulicy Łokietka powstaje ekran akustyczny TECHBUD typ IV. Jest to część inwestycji mieszkaniowej firmy LEOPARD Generalnym wykonawcą zadania jest krakowski TAKBUD

Czerwiec 2006
Montaż ekranów na autostradzie A2Na połowę lipca przewiduje się oddanie odcinka autostrady A2 Konin - Stryków. Obecnie trwają intensywne prace przy obiektach mostowych ,ogrodzeniu oraz ekranach akustycznych. Na odcinku Konin - Koło montowany jest ekran TECHBUD typ I z płytami dźwiękochłonnymi TECHBUD CS-100-OT i TECHBUD CS-50-OT.Generalnym wykonawcą odcinka Konin - Koło jest konsorcjum firm :STRABAG i MOTA ENGIL. Ekrany akustyczne wykonuje firma FORECO.

Maj 2006
Montaż ekranów na S1 Bielsko-Biała - CieszynTrwa montaż ekranów akustycznych na trasie szybkiego ruchu S1 na odcinku Bielsko -Biała -Cieszyn.W ekranie TECHBUD typ I zastosowano dwa rodzaje płyt dźwiękochłonnych :TECHBUD CS-100-OT i TECHBUD CS-50-OT Generalnym wykonawcą odcinka z techbudowskimi ekranami jest BUDIMEX - DROMEX Ekrany wykonuje firma AKG.

Kwiecień 2006
Wielkie malowanie na S-1


Na drodze szybkiego ruchu S-1 w Czechowicach - Dziedzicach trwa ostatni etap budowy ekranów akustycznych czyli malowanie . Realizowane rozwiązanie jest połączeniem ekranów pochłaniających i odbijających. Elementem pochłaniającym jest płyta dźwiękochłonna TECHBUD CS-100-OT. Ekrany akustyczne zaprojektowała wrocławska firma LONGAR

Marzec 2006
Ekrany na Drodze Szybkiego Ruchu S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn

Rozpoczyna się budowa ekranów akustycznych TECHBUD typ I na modernizowanej Drodze Szybkiego Ruchu S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn. Generalnym wykonawcą odcinka z techbudowskimi ekranami jest BUDIMEX - DROMEX Wykonawcą ekranów akustycznych jest firma AKG.

Marzec 2006
Ekrany na autostradzie A2

Rozpoczął się montaż ekranów akustycznych TECHBUD typ I na odcinku Konin - Koło będącym częścią nowobudowanej autostrady A2 pomiędzy Koninem a Strykowem nad Łodzią. Generalnym wykonawcą odcinka Konin - Koło jest konsorcjum firm :STRABAG i MOTA ENGIL. Ekrany akustyczne wykonuje firma FORECO. Projekt ekranów wykonało biuro projektów dróg i mostów TRANSPROJEKT

Luty 2006
Ekran na S-1

Na drodze szybkiego ruchu S-1 w Czechowicach - Dziedzicach trwa montaż ekranów akustycznych . Elementem pochłaniającym jest płyta dźwiękochłonna TECHBUD CS-100-OT w układzie poziomym. Autorem tego bardzo ciekawego projektu jest wrocławska firma LONGAR

Styczeń 2006
Ekran na stacji

Powstaje kolejny ekran akustyczny mający na celu obniżenie hałasu na stacji transformatorowej.Tym razem jest to stacja należąca do firmy STOEN. Stosowane są ekrany TECHBUD typ I z elewcją tylną.

Grudzień 2005
Północna obwodnica Rzeszowa

W Rzeszowie przy nowo budowanej północnej obwodnicy miasta powstają ekrany akustyczne TECHBUD typ I Inwestorem jest Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Generalnym wykonawcą robót jest SKANSKA. Wykonawcą ekranów jest krakowska firma AKG.

Listopad 2005
Ekran typ IV w natarciu !

W ostatnich kilku miesiącach wzrosła znacznie liczba budowanych ekranów akustycznych chroniących domy jednorodzinne. Na ich zastosowanie decydują się zdesperowani klienci,których domostwa sąsiadują z różnymi źródłami hałasu. Najpopularniejszym rozwiązaniem w takich przypadkach stał się ekran TECHBUD typ IV. Klienci doceniają jego korzystną cenę i doskonałe parametry.Ekran ten stwarza również praktycznie nieograniczone możliwości projektowe i kolorystyczne.

Październik 2005
Barwy jesieni

Złota Polska Jesień to okres w ,którym ekrany akustyczne porośnięte roślinnością pnącą prezentują się szczególnie ładnie i oryginalnie. Najczęściej obsadzaną rośliną jest winobluszcz trójklapowy i pięciolistkowy.Przyrost roczny tej rośliny może osiągnąć przy korzystnych warunkach nawet 2 metry. Tegoroczna ciepła, piękna i słoneczna jesień wydłużyła wegetacje tych roślin. Na zdjęciach prezentujemy ekrany TECHBUD przy krakowskim Kauflandzie i stacji paliw Esso.

Październik 2005
Toruńska Galeria Copernicus

Na połowę listopada zaplanowano otwarcie nowego centrum handlowo-rozrywkowego Galeria Copernicus w Toruniu.Inwestorem jest Meinl European Land ,zaś developerem TK Development Polska. Obiekt powstaje na terenie 8 hektarów i będzie miał ponad 35 tys.m2 powierzchni użytkowej. Jako część infrastruktury montowany jest ekran akustyczny TECHBUD typ IV. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Polnord.

Październik 2005
Przejście graniczne Zwardoń-Myto-Skalite w ciągu drogi ekspresowej S-69 i autostrady D-3.

Niebawem otwarte zostanie nowe przejście graniczne ze Słowacją , Zwardoń-Myto-Skalite w ciągu nowobudowanej drogi ekspresowej S -69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. Od słowackiej strony do granicy z naszym krajem dojedzie niebawem autostrada D-3.Krakowska firma AKG na tej inwestycji zmontowała ekran akustyczny ( stojący de facto po słowackiej stronie ) TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT. Generalnym wykonawcą robót jest STRABAG

Wrzesień 2005
Nowe stacje benzynowe

Równocześnie powstają cztery stacje benzynowe należące do koncernów ORLEN i STATOIL przy których powstaną niebawem ekrany akustyczne typu TECHBUD.Za paliwo płacimy coraz to więcej ,za to kolejki nam niegrożą. Na zdjęciach ekrany akustyczne TECHBUD przy stacjach STATOIL w Żorach i Krakowie.

Sierpień 2005
Rybnik Plaza

W połowie miesiąca rozpoczęła się budowa Centrum Rozrywkowo-Handlowego w Rybniku. Inwestorem jest Plaza Centers Poland , generalnym wykonawcą STRABAG. Koszt iwestycji oszacowano na około 40 mln euro.W ramach tej iwestycji zaprojektowany jest ekran akustyczny TECHBUD typ V

Lipiec 2005
Krajowa "czwórka" - niebawem zakończenie prac modernizacyjnych.

Krakowska firma kończy montaż ekranów akustycznych TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT przy modernizowanym do standardów europejskich odcinku drogi krajowej nr 4 "Targowisko - Kraków". Całość prac zakończona będzie w pażdzierniku bieżącego roku. Inwestorem tej modernizacji jest krakowski oddział GDDKiA

Lipiec 2005
Ekran na Zakopiance

Firma KOMBUD-PROJEKT zakończyła montaż ekranu TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT przy "Obejściu Myślenic" na odcinku drogi krajowej nr 7 ( istniejąca dwujezdniowa "Zakopianka") w ramach remontu odcinka Kraków - Myślenice.Przy tej realizacji zastosowano płyty żelbetowe z gotową fakturą tylnej części ekranu.Generalnym wykonawcą tych prac jest Mota Engil Polska S.A. Inwestorem natomiast krakowski oddział GDDKiA

Czerwiec 2005
Kolejowy ekran w Dąbrowie Niemodlińskiej k/Opola.

Zakończono budowę ekranów akustycznych przy linii kolejowej E-30 na trasie Opole - Wrocław. Generalnym wykonawcą inwestycji była SKANSKA ( oddział KPRM Skoczów ),a podwykonawcą gdański INTOP. Inwestorem były Polskie Linie Kolejowe S.A.. Autorem projektu jest Biuro Projektów Kolejowych z Poznania. Zastosowano ekran TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT w układzie pionowym.

Maj 2005
Wizualizacja projektu kolorystycznego ekranów akustycznych TECHBUD typ VI (panele) o wysokości 3 i 4 metrów dla nowej inwestycji w województwie Śląskim.
Maj 2005
Zielono im !

Dzięki swojej chropowatości powierzchni, elementy ekranów akustycznych Techbud stwarzają doskonałe warunki dla szybkiego wzrostu roślin pnących.

Kwiecień 2005
Pora na wiosenne porządki.

Wraz z wiosną przyszedł czas na pozimowe porządki. Dotyczy to również dróg i ich infrastruktury. Ekrany akustyczne Techbud myje się zwykłą wodą przy użyciu najprostszych urządzeń.Jeżeli dany ekran porastają rośliny pnące ,ze względów technicznych najlepiej zaplanować mycie przed ich intensywnym rozwojem, aby nie uszkodzić liści i nowych pnączy.

Kwiecień 2005
Przejście graniczne Zwardoń-Myto-Skalite.

Trwają prace przy nowym przejściu granicznym ze Słowacją , Zwardoń-Myto-Skalite w ciągu nowobudowanej drogi ekspresowej S -69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. Od słowackiej strony do granicy z naszym krajem dojedzie niebawem autostrada D-3.Krakowska firma AKG zmontowała już w stanie surowym ekran akustyczny TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT. Generalnym wykonawcą robót jest STRABAG

Marzec 2005
Nowy ekran w Myślenicach.

Firma KOMBUD-PROJEKT wykonuje ekran TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT przy "Obejściu Myślenic" na odcinku drogi krajowej nr 7 ( istniejąca dwujezdniowa "Zakopianka")

Luty 2005
Ekran na stadionie.

Przy stadionie miejskim w Zielonej Górze powstanie niebawem ekran akustyczny TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT. Wykonawcą inwestycji jest BHE Dychów

Styczeń 2005
Ekrany na drodze ekspresowej S-94.

Trwa przebudowa drogi ekspresowej S-94 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. Na odcinku Zwardoń - Myto krakowska firma AKG rozpoczęła montaż ekranów akustycznych TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT.

Grudzień 2004
Zabrzański KAUFLAND.

Kilka tygodni temu otwarto w Zabrzu przy alei Korfantego nowy market KAUFLAND . Ewentualne uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem samochodów niweluje ekran akustyczny TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT. Generalnym wykonawcą całej inwestycji była SKANSKA

Listopad 2004
Ciszej na stacji.

W Boguchwale w wojewodztwie Podkarpackim powstaje ekran akustyczny wyciszający pracę urządzeń na stacji transformatorowej. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód

Październik 2004
Zaawansowane prace na krajowej drodze nr 4 .

Krakowska firma montuje kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych ekranów akustycznych TECHBUD typ I z płytami dźwiękochłonnymi CS-100-OT na modernizowanym odcinku drogi krajowej nr 4 Kraków - Targowisko. Zakres prac obejmuje ponadto poszerzenie i utwardzenie nawierzchni ,budowę infrastruktury odwadniającej .Całość prac współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej. Generalnym inwestorem jest GDDKiA w Krakowie , natomiast generalnym wykonawcą jest katowickie PRInż i krakowskie KPRD. Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2005 roku.

12 Września 2004
Roczek Obwodnicy Poznania.

Równo rok temu otwarto obwodnicę Poznania w ciągu autostrady A-2 pomiędzy Komornikami i Krzesinami.Generalnym wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum firm Hermann Kirchner / Mosty Łódź J.V. Sp. z o.o. Na tej prestiżowej inwestycji przy ekranach akustycznych zastosowano nasze płyty CS-100-OT (ponad 10.000 m2) W bardzo pomysłowy i oryginalny sposób współgrają one z elementami przeźroczystymi i klinkierem. Wykonawcą ekranów był poznański EKOBEL. Inwestorem przedsięwzięcia była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu.
A oto nasze referencje z tej inwestycji.

Wrzesień 2004
Ekran przy supermarkecie na Śląsku.

Firma SKANSKA jest generalnym wykonawcą nowego supermarketu na Śląsku. W ramach jego infrastruktury powstanie także ekran akustyczny TECHBUD typ I chroniący sąsiedztwo przed hałasem.

Sierpień 2004
Ekran w Tymbarku.

Na terenie zakładów przetwórstwa owocowego powstaje ekran akustyczny będący częścią infrastruktury stale rozbudowywanego obiektu. Nie ukrywamy ,że współpracę z tą właśnie firmą przyjęliśmy z prawdziwym entuzjazmem porównywalnym jedynie do niepowtarzalnego smaku soków i napojów z Tymbarku. Zakład ten należy do polskiej grupy :

Maj 2004
Ciszej przy KAUFLANDZIE .

Kilka dni temu otwarto nowy market KAUFLAND przy jednej z bardziej prestiżowych budów mieszkaniowych w Krakowie na ulicy Pielęgniarek.W trosce o mieszkańców okolicznych domostw powstał ekran akustyczny TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT oraz elementów przeźroczystych firmy . Wykonawcą ekranu była krakowska firma AKG - Architektura Krajobrazu. Generalnym wykonawcą całej inwestycji była SKANSKA

Kwiecień 2004
Kolej na kolej, na trasie Opole - Wrocław .

Trwa budowa największego kolejowego ekranu akustycznego w Polsce. Na tej gigantycznej budowie zastosowano ekran TECHBUD typ I, z płytami CS-100-OT Generalnym wykonawcą inwestycji jest KPRM filia w Skoczowie będące oddziałem SKANSKA. Ekran wykonuje firma INTOP z Gdańska.

Marzec 2004
Ekran przy krakowskim supermarkecie Carrefour

Przy krakowskim Carrefour'ze oddano do użytku dworzec autobusowy ,wraz ze stacją paliw przy obiektach tych zastosowano ekran akustyczny Techbud typ I połączony z elementami przeżroczystymi firmy
Generalnym wykonawcą inwestycji był TRANS-ZIEM. Ekran akustyczny wykonała firma .

Marzec 2004
W Chróścinie Opolskiej ,ciszej od pięciu lat.

Od blisko pięciu lat istnieje ekran akustyczny TECHBUD typ IV w miejscowości Chróścina Opolska przy linii kolejowej Opole - Wrocław. Była to prekursorska inicjatywa na tej bardzo intensywnie eksploatowanej linii kolejowej. Dzięki ciekawemu projektowi ekran ten doskonale wkomponował się w achitekturę tego niezwykle sympatycznego miejsca. Wykonawcą ekranu był wrocławski Filar. Kilka kilometrów dalej trwają obecnie prace przygotowawcze do budowy ekranów akustycznych tym razem typu TECHBUD typ I z płytami CS-100-OT prowadzone przez firmę Skanska .

Pozostałe aktualności: cenowe hity, nowe produkty, strona główna