Vi hälsar välkomna på websidor av firman TECHBUD Kraków
Vi agerar på marknaden sedan 1989 som familjproduktionsfirma. Vi specialiserar oss på tillverkningen av byggmaterial .Våra produkter har utvecklats och patenterats i vår firma. Nuförtiden tillverkar vi tättribbtak för byggväsendet och brädfodrade h?ltak av betong. För väggbyggnadsbehov producerar vi element av akustiska skärmar av sågspånbetong.
Brädfordrade håltak TECHBUD CC
En mycket praktisk familj av universella brädfodrade håltegel som tjänar till att utföra fundament och källarväggar i en- och flerfamiljhus. Dessa betongelement används även vid utförande av stödmurar, bassänger, akustiska skärmar, inhägnader Detta förfarande ersätter traditionella träformer och sparar in kostnader till och med med 30 %. Dessa lösningar är utomordentligt populära i Österrike och Tyskland. Brädfodrade håltak används för alla väggförfarande såväl för enskikt- och flerskiktförfaranden, och i hus med en skelettkonstruktion och trähus. Håltegel läggs torra medan man använder vertikala och horizontella lås som stabiliserar konstruktionen vid betongfyllning (medelst en pump eller manuellt ). Hålstrukturen i hålteglet möjliggör att att använda såväl vertikal armering i lämpliga fall som horisontell. Väggbredden är 25 cm , förbrukning av element 10 stycken/m2.
Tättribbtak TECHBUD 40-60
Bjälk - håltegeltag med av bjälkavstånd 40 och 60 cm. Under sista bygggsäsonger har tättribbtak hållit på att förtränga traditionella våtutgjutna plattor. Ett gynnsamt pris , lätt och snabb montering är fördelar som gör att den här lösningen blir den mest populära lösningen för enfamiljbyggnaden. Bjälklängden up till 6,60 m, konstruktionshöjden 23 cm. Hållfasthen 1,5 KN ( avstånd 60 cm) 3,00 KN (avstånd 40 cm).
Akustiska skärmar TECHBUD- english version
Vår firma tillverkar ljudabsorberande element av sågspånbetong för 6 typer av akustiska skärmar. Det mest populära element är den ljudabsorberande plattan CS-100-OT som används i den akustiska skärmen TECHBUD typ I. Konstruktionen av denna skärm baserar på förzinkande stolpar med en avstånd av 4 meter och en armerad bärande platta som sågspånelement är fastskruvade vid från bulleremissionssidan. Efteråt målas element som möjliggör att åstadkomma unika, mycket interessanta koloristiska och plastiska effekter. I Polen har redan över 300,000 m2 akustiska skärmar monterats under använding av element tillverkade av oss. Bland annat motorvägen A-2 på avsnitten kringfartsleden av Poznan och Konin -Kolo , Snabbvägen S-1 Bielsko - Biala - Cieszyn , kringfartsleden av Opole , Landsvägen nr 4 Kraków -Tarnów . - Vid inbjuder att bekanta sig med. våra utföranden.

P.B.TECHBUD s.j.
ul.Swietokrzyska 12/216
PL 30-015 KRAKÓW
+48 12 632-61-47
+48 12 630-23-44
+48 602 31 25 25
biuro@techbud.com.pl
www.techbud.com.pl