stropy gestozebrowe
 
 1. Wstęp

  1.1. Przedmiot opracowania
  1.2. Przeznaczenie opracowania
  1.3. Normy i dokumenty związane

 2. Charakterystyka techniczna stropów

  2.1. Opis stropu
  2.2. Belki stropowe
  2.3. Pustaki

 3. Wymagania
 1. Wykonywanie stropów TECHBUD-40 -60

  4.1. Układanie i podpieranie belek
  4.2. Układanie pustaków
  4.3. Wieńce
  4.4. Żebra rozdzielcze
  4.5. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek
  4.6. Betonowanie stropu

 2. Badania
 1. Składowanie i transport

  6.1. Składowanie belek
  6.2. Transport belek
  6.3. Składowanie pustaków
  6.4. Transport pustaków