Przemek Czaja

4. BUDOWA POCHŁANIAJĄCO - ROZPRASZAJĄCYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH - na przykładzie autostrady A-1 odcinek Sośnica - Bełk

Ekrany akustyczne będące jednym z elementów budowy nowej drogi lub modernizacji już istniejącej wznoszone są prawie zawsze w końcowym etapie inwestycji.Często na ich realizacje pozostaje znacznie mniej czasu niż było to pierwotnie założone w harmonogramie.I choć pod względem czysto inżynieryjnym nie stanowią szczególnie trudnego wyzwania , to są sprawdzianem organizacji prac firmy wykonawczej oraz rzetelności dostawców poszczególnych elementów. Na poniższych zdjęciach przedstawiono w chronologicznej kolejności etapy budowy ekranów akustycznych TECHBUD typ I będących rozwiązaniem pochłaniająco-rozpraszającym na odcinku nowobudowanej autostrady A1 Sośnica ( Gliwice )- Bełk. Budowa rozpoczęła się w marcu 2009 roku , a zakończyła się w listopadzie 2009. Ogółem wybudowano 40000 metrów kwadratowych ekranów akustycznych.ekrany akustyczne budowa

Wiertnica przy pracy - na potrzeby tej inwestycji wywiercono 2250 otworów średnicy 60 cm i średniej głębokości 4 metry.ekrany akustyczne budowa

Magazyn zbrojenia koszowego ,ogółem zastosowano prawie 10 kilometrów tych elementów.ekrany akustyczne budowa

Ekran miał 9 kilometrów długości, a skrajne odcinki były oddalone od siebie 15 km. Logistyka dostaw była kluczowym elementem budowy.Zbrojenie koszowe rozwożone na poszczególne partie ekranu.ekrany akustyczne budowa

Ekran budowany na wysokim nasypie wzmocnionym utexem.ekrany akustyczne budowa
Zbrojenie koszowe w otworze.
ekrany akustyczne budowa

Magazyn słupów wsporczych typu HEB 160. Na tej inwestycji według projektu stosowano nie tylko ocynkowane ,ale również pomalowane elementy.ekrany akustyczne budowa

Słupy HEB osadzone w otworach i zbrojeniach ,jeszcze nie wypionizowane i nie ustabilizowane.ekrany akustyczne budowa

Stabilizowanie słupa wsporczego w otworze i zbrojeniu.ekrany akustyczne budowa

Konstrukcja gotowa do betonowania , dzięki odpowiednim formom można uzyskać dowolny kształt betonowej głowicy słupa wsporczego.Na tej inwestycji zastosowano głowice okrągłe ( walcowe ).ekrany akustyczne budowa

Proces betonowania głowic.ekrany akustyczne budowa

Głowice HEB-ów po zdjęciu form ,zarazem gotowa konstrukcja ziemna ekranów.ekrany akustyczne budowa

Montaż płyt ( belek )podwalinowych jako podstawy pod panele akustyczne.ekrany akustyczne budowa

Montaż paneli ( w stanie surowym ) pochłaniająco-rozpraszających TECHBUD typ I z płytami dźwiękochłonnymi CS-100-OTekrany akustyczne budowa

Montaż paneli ( w stanie surowym ) pochłaniająco-rozpraszających TECHBUD typ I z płytami dźwiękochłonnymi CS-50-OT ,czynność ta ze względu na pomalowane słupy wsporcze musi odbywać się z dużą precyzją.ekrany akustyczne budowa

Przed malowaniem ekranu według projektu kolorystyczno - graficznego ,należy wykonać wszystkie prace ziemne ,w tym przypadku zniwelować prześwit pod belkami podwalinowymi.ekrany akustyczne budowa

Próba kolorystyki ekranu.ekrany akustyczne budowa

Ekran w pełni przygotowany do malowania.ekrany akustyczne budowa

Gotowy ekran akustyczny o charakterystyce pochłaniająco - rozpraszającej.ekrany akustyczne budowa

Na odległości ponad 4 kilometrów na ekranach akustycznych zastosowano również dyfraktory.