CIEPŁO I EKOLOGIA RODEM Z KRAKOWA
  
       Dziełem krakowskich inżynierów jest produkowany od 1989 roku SYSTEM TECHBUD. W jego skład wchodzą pustaki ścienne z trocinobetonu ,stropy gęstożebrowe oraz uniwersalne pustaki szalunkowe .
Wszystkie te elementy tworzą materiał budowlany przeznaczony do wybudowania całej "skorupy" domu jedno- lub wielorodzinnego.
       Założeniem twórców było stworzenie w pełni ekologicznego, ciepłego i prostego w budowie kompletu elementów budowlanych, które w dodatku miałyby rozsądną cenę.
       Jako pierwsze produkowane były pustaki ścienne z trocinobetonu w bardzo szerokiej gamie pozwalające na rozmach w projektowaniu i wygodę w procesie budowy.
Sam materiał - trocinobeton nigdy nie był w Polsce zbytnio popularny w przeciwieństwie do państw alpejskich, szczególnie Austrii i Niemiec, gdzie był i jest stosowany na szeroką skalę. Trudno nie zauważyć jego plusów, które nabierają z roku na rok coraz większego znaczenia. Przede wszystkim doskonałą energooszczędność, surowce i materiały używane do jego produkcji są w pełni ekologiczne (jak i sama produkcja wymagająca minimalnych ilości energii. Ściany wykonane z trocinobetonu tworzą idealny mikroklimat wnętrza, charakteryzują się dużą pojemnością cieplną, bardzo dobrą akustyką, łatwością tynkowania, a także długą żywotnością.
       Systematycznie od jedenastu lat zwiększa się ilość klientów doceniających ten materiał (tylko na terenie Krakowa wybudowano ponad 500 domów. Dużym sukcesem Systemu Techbud były kolejne edycje konkursu na "Dom Dostępny" Wydawnictwa Murator . W roku 1995 i 1996 projekty domów w Systemie Techbud zdobyły wiele nagród (m.in. Nagrodę Publiczności). Na przestrzeni lat system był również wielokrotnie nagradzany na targach i wystawach o zasięgu ogólnopolskim. Brał udział z powodzeniem w branżowych konkursach i plebiscytach.
       Ale dom to nie tylko ściany, następnym elementem systemu są stropy gęstożebrowe TECHBUD -40 i TECHBUD -60. Służą one do bardzo szybkiego i dokładnego wykonania stropu a składają się ze zbrojonych, betonowych belek o długości do 6,60 m i pustaków stropowych z betonu lekkiego. Zalety tego typu rozwiązań docenia się od lat. Łatwość transportu, montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu, dobre parametry akustyczne i cieplne, a także konkurencyjna cena powoduje, że w budownictwie, a szczególnie indywidualnym, stropy gęstożebrowe mają bardzo mocną pozycję. Stropy Techbud stosowane są do prawie wszystkich technologii ściennych będących obecnie na rynku, stosowane są również na szeroką skalę przez firmy developerskie, jak również w budownictwie spółdzielczym i przemysłowym.
       Mamy więc już ściany i strop - trochę nie pokolei, ale w Systemie Techbud pora teraz na fundamenty i ściany piwnic, czyli w zasadzie początek budowy.
Uniwersalne pustaki szalunkowe CS-10-U tworzą niezwykle praktyczną rodzinę betonowych pustaków " szalunku traconego" do wykonania dowolnych fundamentów, ścian piwnic, murów oporowych, a nawet basenów.
Ten ostatni (produkcja od jesieni 1998 roku) element systemu okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Szybko doceniono zalety nowej oferty powodując, że zapotrzebowanie w minionym sezonie przewyższyło nawet możliwości produkcyjne.
Pustaki szalunkowe układa się na sucho bez zaprawy, łączą się ze sobą "zamkami", posiadają miejsce na ewentualne zbrojenie pionowe i poziome, dzięki pustakom uzupełniającym istnieje możliwość dowolnego kształtowania wymiarów ścian.
       System Techbud to także elementy Ekranów Akustycznych , co prawda rzadko na postawienie takich budowli decydują się właściciele domów jednorodzinnych, ale warto wiedzieć, że istnieje skuteczny sposób na hałas. Rozwiązania te stosowane są najczęściej w drogownictwie (miejskie obwodnice, drogi szybkiego ruchu, autostrady). Ekrany akustyczne Systemu Techbud produkowane są z trocinobetonu (o większej masie objętościowej niż elementy ścienne) i charakteryzują się doskonałymi właściwościami akustycznymi i łatwością wykonania. Dzięki bogatej gamie tych wyrobów można zaprojektować i wykonać ładne i ciekawe od strony plastycznej i skuteczne od strony technicznej ekrany akustyczne.
       System Techbud jest obecny na rynku budowlanym już od 1989 roku. Pomimo, że co roku rośnie nowa konkurencja, ten w pełni polski i krakowski system utrzymuje swą dobrą pozycję na rynku zdobywając wciąż nowych klientów oraz stale wzmacniając oraz rozszerzając swoją ofertę.

       Producentem Systemu Techbud jest Przedsiębiorstwo Budowlane "TECHBUD", poza Krakowem produkowany jest w kilku miastach kraju oraz na Słowacji, w Czechach i na Łotwie.
       Wszystkie produkty systemu posiadają aktualne certyfikaty i świadectwa oraz chronione są zastrzeżeniami patentowymi UP. R.P.

Przedsiębiorstwo Budowlane TECHBUD
Biuro : 30-015 Kraków, ul.Świętokrzyska 12 p.216
Tel/fax: (0-12) 632-61-47 tel. (0-12) 630-23-44, (0-12) 630-23-45
Zakłady produkcyjne w Krakowie:
os. Branice ul. Sasanek 11, tel./fax (0-12) 681-00-33
os. Pleszów ul. Cementowa 1, tel./fax (0-12) 681-02-72,tel. (0-12) 681-02-77
e-mail: biuro@techbud.com.pl

Szczegółowe informacje: elementy scienne, stropy gęstożebrowe, pustaki szalunkowe, ekrany akustyczne, strona główna